کدام قسمت های جهان به تغییرات آب و هوایی حساس ترند؟

قسمت های مختلف دنیا به تغییرات آب وهوایی واکنش های خاصی دارند.
به گزارش پایگاه خبری “تیک» (TIK.ir)؛ اکنون دانشمندان با استفاده از ماهواره ها نقشه مکان های حساس به تغییرات آب وهوایی را در مقیاس جهانی ارائه کردند.
یکی از محققان این تحقیق “آلیستر سدون” نام دارد. وی در این باره معتقد است: بر اساس اطلاعات جمع آوری شده به مدت بیش از 14 سال از ماهواره ها نقاط حساس به تغییرات آب وهوایی شناسایی شدند.
در آخرین تحقیقات، محققان تحریک تولیدات گیاهی ماهیانه را بررسی کردند و آن را شاخص حساسیت پوشش گیاهی نامیدند. …