کشف انگیزه های پنهان با بررسی مدارهای مغزی

محققان برای اولین بار با استفاده از تکنیک بررسی و شناسایی اتصالات نورون های مغزی، انگیزه های پنهان افراد را شناسایی کردند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فناوری و نوآوری، اکثر روان شناسان معتقدند که تنها با بررسی ساده رفتار و نوع استنباط مردم در شرایط مختلف، امکان شناسایی قابل اطمینان زوایای پنهان شخصیت افراد امکان پذیر نیست چرا که طبیعتا افراد در شرایط مختلف انگیزه های پنهان خود را آشکار نمی سازند.

دکتر گرین هین عصب شناس و روان شناس دانشگاه زوریخ در مورد جزئیات این مطالعه عنوان کرد …