کشف محموله پتو پیچ شده ۵.۷ تنی داروی غیرمجاز

اداره اطلاعات آذربایجان شرقی از انهدام باند بزرگ قاچاق دارو که اعضای آن قصد ورود حدود ۵.۷ تن داروی غیرمجاز ساخته شده در یکی از کشورهای آسیایی را به داخل کشور داشتند خبر داد.