کشف و ضبط بیش از 17000 عدد انواع مواد محترقه و منفجره

توضیح ندارد