کشف 1300 میلیارد تومان قرص مخدر

یک محموله بزرگ قرص روان گردان ترامادول به ارزش ۱۳ هزار میلیارد ریال که در محموله پتو جاسازی شده بود، توسط وزارت اطلاعات کشف و ضبط شد.