کلاهبرداری به نام نمایندگان مجلس

مدتی است برخی افراد کلاهبردار با استفاده از نام نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقدام به کلاهبرداری از شرکت ها و برندهای اقتصادی می کنند.