کلید دزدی!/ ماموریت «اغلو» در تهران چه بود؟

پس از گذشت حدود یک سال از آغاز موافقت نامه تجارت ترجیحی و در شرایطی که نفرت مردم ایران از این کشور به دلیل حمایت از تروریسم به اوج خود رسیده است، دوباره سر و کله داود اغلو پیدا شده است.