کمبود نیروی کار در انگلیس باعث هدررفت موادغذایی می‌شود

کمبود نیروی کار در انگلیس مسبب هدررفت حدود 22 میلیون پوند میوه و سبزیجات شد.