کمپین «تحریم ترقه و فشفشه» در شبکه های اجتماعی/ پولمان را حرام ترقه های چینی نمی کنیم

روزنامه شهروند روایتی از کمپین تحریم ترقه و فشفشه که در شبکه های اجتماعی به راه افتاده است، منتشر کرد؛