کودک ۲ ساله ۲۰ مایل با مرگ حرکت کرد+عکس

دوربینی که روی داشبورد یک ماشین نصب بود تصویر کودکی را در حالی ضبط کرد که کودک از ماشین آویزان بود.
دوربینی که روی داشبورد یک ماشین نصب بود تصویر کودکی را در حالی ضبط کرد که کودک از ماشین آویزان بود.
ماشین در حالی که داشت حرکت می کرد کودکی را که از پشت آن آویزان بود نشان داد و این کودک هم در فاصله چند سانتی متری از زمین قرار داشت.

با کمک راننده ماشین پشتی این پسر بچه 2 ساله آویزان پس از حدود 20 مایل نجات یافت. این راننده به راننده ون جلویی می گوید که یک کودک از پشت ونت آویزان شده، به همین دلیل رانند …