گزارش «ابتکار» از سرنوشت لایحه بودجه 95

دولت امسال لایحه بودجه 95 را برخلاف دو سال گذشته با کمی تاخیر به مجلس ارسال کرد. رئیس جمهوری در بیان علل این تاخیر گفته بود “برخی می گویند ما در ارائه لایحه تاخیر داشتیم چون می خواستیم موضوع برجام عملیاتی شود چرا که بودجه کشور برمبنای حذف و پاره شدن زنجیر تحریم ها تهیه شده بود و نیمه شب که برجام اجرایی شد صبح آن روز برنامه و لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کردیم بنابراین امسال هم با صدای بلند می گویم که حتی یک روز هم در ارائه لایحه بودجه 95 و برنامه به مجلس تاخیر نداشتیم.»این دلیل منطقی بود چراکه دول …