گزارش:/ تاریخ‌سازی بنزما و ستاره‌های فرانسوی در رئال

یکشنبه شب در بازی برابر آلمریا، برای اولین بار در تاریخ رئال مادرید، چهار بازیکن فرانسوی از ابتدا در ترکیب بودند.