گزارش تصویری/آخرین تمرین رئال پیش از تقابل با رم

مرجع خبری رئال مادرید : رئال مادرید امروز هفدهم اسفند پیش از تقابل فردا شب خود با رم در برنابئو آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد.
گزارش کامل تمرینات امروز