گزارش تمرین پرسپولیس؛ از صحبت های خصوصی سوشا با برانکو تا تمرین کامیابی نیا با ذخیره ها

طرفداری- به گزارش خبرنگار طرفداری؛ اولین تمرین پرسپولیسی ها پس از بازی با تراکتور امروز راس ساعت 11 در ورزشگاه درفشی فر برگزار شد.
* سه دروازه بان پرسپولیس، لوبانوف، محسن زاده، قدیمی پور قبل از شروع تمرین چند دقیقه ای به صورت اختصای تمرین کردند.
* سوشا مکانی پیش از آغاز تمرین دقایقی به صورت خصوصی با برانکو صحبت کرد.
* رضا خالقی فر به دلیل مصدومیت امروز در تمرین پرسپولیس غایب بود.
* فرشاد احمدزاده که دچار گرفتگی عضله پا شده است، امروز تمرین سبکی انجام داد.
* کمال کامیابی نیا پا به پای بازیکنان ذخیره …