گزارش رونداجرای برجام فروردین۹۵به کمیسیون امنیت ارائه می شود

رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام با بیان اینکه ایجاد دفتر راستی آزمایی پادمان های ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی خلاف برجام نیست، گفت: گزارش روند اجرای برجام را فروردین ۹۵ به کمیسیون امنیت و سیاست خارجی ارائه می دهیم.

به گزارش تحلیل ایران ، سید عباس عراقچی افزود: اینکه آژانس در راستای انجام وظایف خود اقدامات اداری در دبیرخانه انجام دهد و گروهی را برای کار تعیین کند خیلی روند عجیبی به نظر نمی آید.
وی با بیان اینکه ایجاد چنین دفتری برخلاف قاعده کار آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست، ادامه …