گزارش معدنی کرباسیان به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

معاون وزیر صنعت با بیات اینکه اخیراً گزارشی در مورد نقش بخش معدن و صنایع معدنی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در اختیار ستاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است، گفت: طبق آخرین اکتشافات معدن سنگان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن ذخایر سنگ آهن دارد.