گزارش معدنی کرباسیان به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی/معدن سنگان ۱.۲میلیارد تن ذخیره دار

صدای صنعت -معاون وزیر صنعت با بیات اینکه اخیراً گزارشی در مورد نقش بخش معدن و صنایع معدنی برای تحقق اقتصاد مقاومتی تهیه شده و در اختیار ستاد اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است، گفت: طبق آخرین اکتشافات معدن سنگان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن ذخایر سنگ آهن دارد.
مهدی کرباسیان با اشاره به اینکه ظرف دو سال گذشته اکتشافات مناسبی در معدن سنگان اتفاق افتاده است، اظهار داشت: طبق آخرین اکتشافات این معدن یک میلیارد و 200 میلیون تن ذخایر سنگ آهن دارد.
وی با اشاره به اینکه در این معدن پروژه های کنستانتره و گندله …