گزینه اصلاح طلبان برای ریاست مجلس دهم عارف است

دبیرکل حزب مردم سالاری با اشاره به لزوم انتخاب ترکیبی از همه فراکسیون ها در هیات رئیسه گفت: هر چند گزینه اصلاح طلبان برای ریاست مجلس دهم آقای عارف است اما ما تابع عقل جمعی فراکسیون اصلاح طلبان اعتدالگرا خواهیم بود.

به گزارش تحلیل ایران ، مصطفی کواکبیان منتخب مردم تهران در مجلس دهم و دبیرکل حزب مردم سالاری در نشست دفتر سیاسی این حزب با ارائه تحلیلی از انتخابات هفتم اسفند گفت: بزرگترین پیام انتخابات مجلس دهم بازگشت قوه مقننه به جایگاه واقعی خویش و لزوم خانه تکانی درون مجلس بود. مردم با انتخاب …