گشت مشترک اماکن و اتاق اصناف از واحدهای صنفی ساری+تصاویر

اداره نظارت بر اماکن عمومی مازندران و اتاق اصناف ساری طی یک گشت یکروزه از واحدهای صنفی خیابان قارن ساری بازدید کردند.