گلن هادل: دربی شمال لندن، فراتر از یک بازی ساده بود؛ مدت ها بود که این اتمسفر را ندیده بودم

طرفداری- آرسنال با وجود اینکه در وایت هارت لین ده نفره شد، در پایان توانست نتیجه تساوی 2-2 را به دست بیاورد. گلن هادل باور دارد که باید به تیم آرسن ونگر تبریک گفت.
قهرمان یوفای 1984 به آلن برزیل در تاک اسپورت گفت:

نتیجه عادلانه بود. اسپرز در 35 دقیقه اول از لاک خود بیرون آمده بود و به سمت دروازه آرسنال همه جانبه حمله می کرد. اما نمی توانستند آنقدر که می خواهند فرصت خلق کنند. اگر اسپرز به گلی زودهنگام می رسید، حریف بازی را از دست می داد.
اما باید به آرسنال تبریک گفت. فکر می کنم آن ها وقتی که ده …