گونه ای از نادرترین قارچ های دنبلان کوهی جهان در برخی از مراتع طارم/ قیمت دنبالان کوهی در کشورهای جهان+تصاویر

قارچ دنبلان کوهی با گیاهان مرتعی همزیستی دارد و در سال های پر باران و فصل پاییز و نیز از اول اسفند تا نیمه اول فروردین در مراتع شهرستان طارم رشد می کند.