گوگل بنیان گذار وب سایت 4chan را استخدام کرد

وب سایت 4chan حدود 13 سال پیش توسط “کریس پول” که بیشتر با لقب Moot شناخته می شود بنیان گذاری شد. پس از این که او این وب سایت را تابستان امسال فروخت حالا خودش به استخدام گوگل در آمده است.