یمنیها زیر چکش تجاوزات سعودیها وسندان تکفیریها

در شرایطی که ملت یمن آماج کشتار هدفمند جنگنده های سعودی، بمبگذاری ها و حملات تروریستی گروههای تکفیری از جمله داعش و القاعده قرار دارند، مصائب و رنج آنان از سوی جامعه بین الملل نادیده گرفته می شود.
به گزارش تحلیل ایران ، سایت “شفقنا” در مقاله ای به قلم “نبیل لطیف”، با اشاره به میزان درد و رنج ملت یمن در سایه بی توجهی و غفلت جامعه بین الملل می نویسد: بی اعتنایی جامعه بین الملل به رنج ملت یمن باعث جری تر و جسورتر شدن کسانی شده است که این ملت را بی هیچ مانع و عامل بازدارنده ای اعم از انسانی و دینی قت …