یک دختر پرسپولیسى تمام عیار /عکس

سرویس ورزشی پایتخت ؛ ادموند بزیک ستاره نه چندان دور پرسپولیس با انتشار این تصویر نوشت: النا خانم عزیزم ، یک پرسپولیسى تمام عیار ❤️❤️❤️❤️❤️❤️