یک چَت ساده در «whatsapp»+عکس

آن چه پیش رو دارید، یک چَت ساده در فضای شبکه اجتماعی، موسوم به “واتساپ» است که طی آن خبری از “احمد مجدی» بین دو تن تبادل شده است