۱۳۹ روستای استان همدان خطرپذیری بیشتری در برابر بلایای طبیعی دارند

مدیرکل مدیریت بحران استانداری همدان گفت: بر اساس مطالعات و بازدیدهای میدانی پژوهشکده سوانح طبیعی و انجام مطالعات و کار کارشناسی، ۱۳۹ روستای استان خطرپذیری بالایی در برابر بلایا و مخاطرات طبیعی دارند.