۲۰ هزار یوروهای ایرانیان که دیگر در جیب ترکیه ای ها نمی رود

رئیس ایرانی مرکز تحقیقات علوم اعصاب مونستر آلمان از تولید رادیو دارو در شرق ایران و در بیمارستان رضوی خبر داد و گفت: بیماران کشورمان با بهره گیری از این داروها دیگر مجبور نیستند با رفتن به ترکیه و دُبی برای هر سفر درمانی ۲۰ هزار یورو هزینه کنند.