۲۴۲ پروژه مخابراتی با سرمایه ای بالغ بر ۵۲۰ میلیارد ریال افتتاح می شود

همزمان با سفر رییس جمهوری به استان یزد، ۲۴۲ پروژه مخابراتی با سرمایه گذاری بالغ بر ۵۲۰ میلیارد ریال ، امروز ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴، به بهره برداری می رسد.