۳۴۰۰ میلیارد تومان کسری تکمیل زیرساخت های مسکن مهر

در حالیکه امروز معاون اول رئیس جمهور مصوبه جدید دولت مبنی بر تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان منابع جدید مالی برای تکمیل زیرساختهای آب و برق مسکن مهر را ابلاغ کرد، هنوز ۳ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان کسری بودجه در این بخش وجود دارد.