۹۴ سال کسادی خصوصی سازی

رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به فراهم شدن بستر نرم افزاری آزادسازی سهام عدالت گفت: به دلیل وضعیت نامناسب بورس از یک سو و نیز مقاومتهایی که در برابر واگذاریهای دولت انجام می گرفت، سال ۹۴ سال پررونقی برای خصوصی سازی نبود.
به گزارش تحلیل ایران ؛ پوری حسینی با اشاره به این که بر اساس قانون شرکتهای گروه یک باید تا پایان سال 89 و شرکتهای گروه دو تا پایان سال 93 واگذار می شدند گفت: به دلایل مختلف از جمله نامناسب بودن شرایط اقتصادی و نیز بورس، واگذاریها در سال 94 تمدید شد.
رئیس کل سازمان خصوصی …