سومین نشست “تخیل خلاق در عرصه اندیشه و حکمت اسلامی”

سومین نشست تخیل خلاق در عرصه اندیشه و حکمت اسلامی از سوی مرکز خلاقیت و نوآوری شهرداری اصفهان برگزار می شود.