تلاش کابل برای از سرگیری “مذاکرات صلح” با طالبان

توضیح ندارد