بارزانی: ریشه کن کردن فساد گامی در جهت تحقق “استقلال” است

رئیس اقلیم کردستان عراق تاکید کرد که طرح وی برای از بین بردن فساد “گامی مهم” برای تحقق آنچه که وی آن را “استقلال” خواند، است.