10 هزار مسکن مهر در لرستان فاقد متقاضی

صدای صنعت – استاندار لرستان از باقی ماندن 10 هزار مسکن مهر در استان خبر داد.
هوشنگ بازوند در جلسه شورای مسکن استان گفت: در استان 10 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده است که باید برای سال 95 آنها را به اتمام برسانیم.
وی ادامه داد: نزدیک به 7750 واحد مسکن مهر در استان تعیین و تکلیف شده است.
استاندار تصریح کرد: برنامه زمان بندی این واحدهای تعیین و تکلیف شده را اعلام کردند که مطابق آن برنامه زمان بندی این مسکن مهرها به اتمام می رسند و پرونده مسکن مهر بسته می شود.
بازوند یادآور شد: 2250 واحد مسکن …