10 پیش بینی ترسناک سیاسی در مورد جهان!

استراتفور معتقد است که قدرت آمریکا در طول 10 سال آینده افول خواهد کرد.
صدای ایران – به گزارش فرادید، “یک موسسه اطلاعاتی خصوصی به نام “استراتفور» پیش بینی کرده است برخی کشورها در دهه آینده شاهد هرج و مرج و افول خواهند بود. این پیش بینی های ترسناک البته چندان اساس منطقی ندارند!»
به گزارش انتخاب به نقل از ایندیپندنت، “استراتفور از ترکیب دو واژه “استراتژیک فورکستینگ» به وجود آمده است. این موسسه اطلاعاتی خصوصی در سال 2015 فهرست پیش بینی های 10 ساله خودش را منتشر کرد. این تغییرات با توجه به پیشرفت های …