پا دراز کردن “حسین فریدون” در جلسه ای رسمی دردسر ساز شد

مدیر مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب با انتقاد از رفتار دستیار ویژه رئیس جمهور از حسن روحانی خواست که به برادرش تذکر دهد.