14 تُن مغز بادام قاچاق در اصفهان کشف و توقیف شد

فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: یک محموله 14 تُنی مغز بادام قاچاق به ارزش چهار میلیارد ریال در اصفهان کشف و توقیف شد.