1500 بسته کمک معیشتی در چهاردهمین مرحله رزمایش مواسات و همدلی پرند توزیع شد

چهاردهمین مرحله از رزمایش مواسات و همدلی و کمک‌های مومنانه مزین به عنوان عاشقان ثارالله به منظور توزیع 1500 بسته کمک معیشتی به ارزش حدود یک میلیون تومان برگزار شد.