“خر و پف” در مردان بیشتر از زنان/ وجود 80 نوع اختلال خواب

تاثیر خواب آلودگی در بروز حوادث ترافیکی، شیوع اختلالات تنفسی به عنوان مهم ترین اختلال خواب در کشور و همچنین تاثیر بیماری های روانپزشکی با بی خوابی افراد، از مهم ترین موارد مطرح شده در نشست خبری هفتمین کنگره روز جهانی خواب بود.