خرم: سیاست های ” ترامپ ” پوپولیستی و عوام فریبانه تر از بوش است/ برجام پس از انتخابات آمریکا دچار خدشه نمی شود

مشاور وزیر امورخارجه کشورمان تصریح کرد: اگر دونالد ترامپ ریاست ایالات متحده آمریکا را بدست بگیرد، بدون شک مردم آمریکا بار دیگر شاهد سیاست های پوپولیستی و عوام فریبی بسیار شدیدتر از جرج بوش خواهند بود.