پرتاب موفقیت آمیز موشک دوربرد، نقطه زن و بالستیک “قیام” از سیلوهای زیرزمینی سپاه

در مرحله نهایی رزمایش موشکی “اقتدار ولایت” نیروی هوافضای سپاه پاسداران که بامداد امروز برگزار شد، تست موشک دوربرد، نقطه زن و بالستیک قیام با موفقیت انجام شد.