1700 اصله نهال با حضور هنرمندان مطرح کشوری در کرج کاشته می شود

گروه استانی ” تیتریک » ، به نقل از ن گارانه؛ همزمان با روز درختکاری و با حضور جمعی از هنرمندان 1700 اصله نهال در کرج کاشته می شود.
علی امیرکمالی گفت: با حضور هنرمندان شاخص کشوری و ورزشکاران مطرح کشوری و جمعی از مسئولین استان البرز چهارشنبه 19 اسفند ماه از ساعت 9 الی 12 صبح در کرج، حصارک، انتهای بلوار خوارزمی، لشکر 10 حضرت سید الشهداء 1700 اصله نهال کاشته می شود.
وی ادامه داد: با توجه به تغییرات زیادی که در اکوسیستم حیاتی بوجود آمده است، فرهنگ سازی و آموزش های زیست محیطی در قالب …