چرا “حجازی” ول کن معامله نیست؟

اصلاح پرس – با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال یکی از خبرهای داغ رسانه های مازندران در مورد مدیریت شهری و شهرداری های استان مازندران،خبر عدم تحقق بودجه بزرگ شهرداری قائم شهر بود که حرف و حدیث های فراوانی را برای تیم شهرداری قائم شهر به وجود آورد. مهندس حجازی که نزدیک به سه سال پیش و به دلیل استیضاح شورای شهر ساری مجبور به ترک ساختمان عمارت شهرداری شده بود در صدد برآمد ….