2 گزینه “احمدی نژادی ها” برای “ریاست مجلس”

اگر “میرتاج الدینی” در دور دوم انتخابات به مجلس راه پیدا کنند، به نظر می رسد شانس جدی برای ریاست مجلس دهم دارد، از سوئی، گزینه دیگر پیشروی اصولگرایان برای ریاست مجلس شورای اسلامی، “حمیدرضا حاجی بابایی” است که سابقه مدیریتی، سابقه وزارت و سابقه هیئت رئیسه مجلس را در کارنامه خود دارد.