31 هزار زن داعشی باردار هستند

“نیکیتا ملک» محقق ارشد اندیشکده ضد تروریستی “کویلیوم» انگلیس روز دوشنبه در گفت و گو با روزنامه ایندیپندنت گفت: یک برنامه سازمان یافته برای تولید نسل آینده داعشی ها از سوی گروه داعش وجود دارد.