8 حقیقت جالب درمورد چپ دست ها!

قصد داریم به بیان 8 حقیت جالب درمورد چپ دست ها بپردازیم که شاید کمتر کسی از آنها اطلاع داشته باشد.
حقایقی درمورد چپ دست ها
اقلیتی در میان جمعیت جهان وجود دارد که هیچ کس تصورش را نمی کند تا چه اندازه موجب شگفتی دانشمندان جهان شده اند: چپ دست ها! مسائل مختلفی درباره چپ دست بودن وجود دارد که شاید کمتر مردم از آنها خبر داشته باشند.
تنها درحدود 10 درصد از جمعیت جهان را چپ دست ها تشکیل می دهند، و هنوز هیچ کس نمی داند چرا چپ دست ها تا این اندازه کمیابند.
احتمالا این نایابی نتیجه تلفیقی از عوامل از قبیل …