8 نفر از آدمخواران معروف دنیا+عکس

آدمخواری فقط مربوط به فیلم های ترسناک نیست،بلکه ریشه در یک مکتب قدیمی دارد.
پایگاه خبری ریشه :
آدم خواری یا کانیبالیسم (به انگلیسی: Cannibalism) عادت یا رسمِ خوردنِ گوشتِ انسان به وسیلهٔ انسانی دیگر است.باستان شناسان نشانه هایی از این عادت یا رسم را در جامعه های ابتدایی یافته اند.بررسی های مردم شناسان نشان می دهد که آدم خواری انگیزه های گوناگون داشته است که مهم ترین آنها عبارت است از:
خوردن گوشت انسان به عنوان یک ماده غذایی
بعضی از قبیله های سیاه پوست گینه، در آفریقا، گوشت انسان می خوردند و …